ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI SUNUMLARI

 1. Effect of Radiodiagnostic Imaging on Preoperative Decision making in the Lower Extremity (panel sunusu). Barselona, İspanya, 30 Mart- 2 Nisan, 2014.

 2. Preoperative Vascular Planning (sözlü bildiri). C Unal. Contraversies in Reconstructive Microsurgery. İstanbul, Türkiye, 6-8 Aralık, 2012.

 3. Use of Reverse Flow Anterolateral Thigh Flap for Bone Graft Salvage of Tibia (poster). C Unal, H Gercek, J Ozdemir. The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM, Helsinki, 29 Haziran- 2 Temmuz 2011.

 4. Clinical Application of Distal Ulnar Artery Flap in Hand Trauma (poster) H Gercek, C Unal, M Hasdemir. The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM. 29 Haziran- 2 Temmuz 2011, Helsinki.

 5. Use of Composite Anterolateral Thigh Flap for Functional Reconstructio of a Complex Hand Defect (poster). C Unal, H Gercek, E Yucel. The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM, Helsinki, 29 Haziran- 2 Temmuz 2011.

 6. Reconstruction of an Extensive Sacral Defect Using a Pedicled Omentum Flap (poster) H Gercek, C Unal, GG Eren, A Alponat, A Sarlak. The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM, Helsinki, 29 Haziran- 2 Temmuz 2011.

 7. Reconstruction of an Extensive Sacral Defect Using a Pedicled Omentum Flap (poster). C Unal, GG Eren, H Gercek, A Alponat, A Sarlak. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, 20-21 Mayıs, 2011.

 8. Use of Reverse Flow Anterolateral Thigh Flap for Bone Graft Salvage of Tibia (poster). C Unal, H Gercek, E Yucel. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, 20-21 Mayıs, 2011.

 9. Use of Composite Anterolateral Thigh Flap for Functional Reconstructio of a Complex Hand Defect (poster). C Unal, H Gercek, E Yucel. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya, 20-21 Mayıs, 2011.

 10. Clinical Application of Distal Ulnar Artery Flap in Hand Trauma (poster). C Unal, M Hasdemir, GG Eren, J Ozdemir. Plastic Surgery Special Joint Meeting, Konya 20-21 Mayıs, 2011.

 11. How Does Multi Slice Computed Tomography (MDCT) and Conventional Angiography Change the Operating Room Decisions for Flap and Target Donor Vessel Selection, Level and Type of Anastomosis? (sözlü bildiri). C.Unal,H.Gercek, C.Sen. European Federation of Societies of Microsurgery, Cenova, Italya 20- 22 Mayıs, 2010.

 12. Can Monitorization Islands be Raised on Their Perforators Years After Free Flap Transfer (sözlü bildiri). C.Unal, H.Gercek, C.Sen. European Federation of Societies of Microsurgery, Cenova, Italya. 20- 22 Mayıs, 2010.

 13. Prevention of venous congestion of perforator flaps (poster). C.Unal, H.Gercek, H.Agir. European Federation of Societies of Microsurgery, Cenova, Italya 20- 22 Mayıs, 2010.

 14. How Does Angiography Change the Operating Room Decisions for Flap and Target Donor Vessel Selection, Level and Type of Anastomosis in High Tension Electrical Injuries? (sözlü bildiri). C. Unal, E. Yaşar, M. Hasdemir. 16th Mediterrenean Council for Burns, Istanbul 31 Mart – 3 Nisan, 2010.

 15. Prevention of Venous Congestion of Perforator Flaps by Intermittent Bleeding of Cutaneous Veins (poster). C Unal, E Yucel, H Gercek. The 5th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2009, Okinawa, Japonya, 25- 27 Haz, 2009.

 16. Can Monitorization Islands be raised on their perforators years after free flap transfer? (poster). C Unal, C Sen, H Gercek. The 5th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2009, Okinawa, Japonya, 25- 27 Haz, 2009.

 17. Use of Pedicled perforator flaps in sacral and perianal hydradenitis defects (sözlü bildiri). C Unal, O yirmibesoglu, C Sen. The 5th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2009, Okinawa, Japonya, 25- 27 Haz, 2009.

 18. Management of Ischial Sores with perforator flaps based on posterior thigh vessels, IGA and descending branch of IGA (sözlü bildiri). C Unal, H Agir, O Yirmibesoglu, C Sen, J Ozdemir. The 5th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, WSRM 2009, Okinawa, Japonya, 25- 27 Haz, 2009.

 19. 5’li Z plastide ilerletme flebinin perforatör flep olarak planlanması (poster). Ç Ünal, C Şen, Ş Alagöz. 1. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 20. Çift taraflı mediyal sirkumfleks femoral arter perforatör flebinin yaygın inguinal ve perineal hisradenitis supurativa rekonstrüksiyonunda kullanımı (poster). Ç Ünal, O Yirmibeşoğlu, Ş Alagöz. 1. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 21. Parmakta bırakılmış venöz turnikeye bağlı nekroz: Vaka sunumu (poster). Ç Ünal, C Şen, T İşken, E Işıl. 1. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 22. Ayak Bölgesi Rekonstrüksiyonunda Epiteli Alınmış Radial Önkol Flebinin Kullanımı. (poster). MŞ Alagöz, Ç Ünal, T İşken, E Yücel, H İzmirli, M Onyedii. 1. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 23. Maytap Patlaması Sonrası Oluşan İzole Derin Tendon Rüptürü (poster) MŞ Alagöz, E Yücel, Ç Ünal, H Ağır, H İzmirli. 1. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 24. Skrotum rekonstrüksiyonunda yeni bir yöntem: Prefabrike omentum flebi ile skrotum rekonstrüksiyonu (poster). T İşken, Z Utkan, MŞ Alagöz, M Onyedi, Ç Ünal, Ö Dillioğlugil. Türkiye- Azerbaycan Plastik Cerrahi Günleri, Bakü, 9- 11 Mayıs, 2008.

 25. Primary Endometriosis of the Abdominal Wall:An Entity to be Included in the Differential Diagnosis of Abdominal Wall Masses (poster). Ç Ünal, E Karadeniz, H Ağır , E Çalışkan. 7th International Congress of the Turkish- German Gynecolgical Association, Antalya, Turkey, 2007.

 26. Management of electrical burn injuries: Kocaeli experience (sözlü bildiri). C. Şen, Ç. Ünal, H. Ağır, D. İşçen. 10th Congress of the European Societies of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS). Viyana-Avusturya, 30 Ağustos-3 Eylül 2005.

 27. Soft tissue gain in rectangular expanders (sözlü bildiri). C. Şen, Ç. Ünal, T. İşken, D. İşcen. 10th Congress of the European Societies of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS). Viyana-Avusturya. 30 Ağustos-3 Eylül 2005.

 28. Triple Z flaps for reconstruction of triangular defects in difficult areas. (Poster) C. Şen, T. İşken, H. Ağır, Ç. Ünal, B. Özkeskin, D. İşçen. 10th Congress of the European Societies of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS). Viyana-Avusturya, 30 Ağustos-3 Eylül 2005.

 29. Treatment of Burn İnjuries in a Plastic Surgery Clinic without a Burn Unit (sözlü bildiri). H. Ağır, C. Şen, S. Dinar, Ç. Ünal, D. Çek. 5 th Congress of CSPRAS, ESPRAS appointed Congress for 2004, Dubrovnik, Hırvatistan,15-20 Ekim,2004.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİLER

  1. Alt ekstremitede alıcı damar, flep ve perforator seçimi (panel sunusu). Ç Ünal, 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 23- 26 Nisan, 2014.

  2. Meme rekonstrüksiyonunda alt abdominal bölgenin vasküler anatomisinin klinik önemi (panel sunusu). Ç Ünal, 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 23- 26 Nisan, 2014.

  3. DİEP fleple meme rekonstrüksiyonu (panel sunusu).Ç Ünal, 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2013.

  4. Üst Ekstremitede Alıcı damar seçimi (panel sunusu).Ç Ünal, 35. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İstanbul, 29 Ekim- 1 Kasım 2013.

  5. Meme Rekonstrükstrüksiyonunda İkincil Cerrahi Girişimler (panel sunusu). Ç Ünal, Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 16 Ocak,2013.

  6. Pediküllü perforator fleplerle rekonstrüksiyon (Deneyim Aktarım Sınıfı Sunusu), Ç Ünal. 33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2012.

  7. Estetik Meme Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Dönem için Onkolojik Takip Rehberi (konferans sunusu). Ç Ünal, 34.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Antalya, Türkiye, Ekim 2012.

  8. Ters Akımlı Flepler Serbest Fleplere Alternatif Olabilir mi? (sözlü bildiri). Ç Ünal, M Hasdemir, E K Yaşar, H Ağır. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14- 17 Eylül, 2011.

  9. Distal Ulnar Perforatör Flebinin El Bileği, Tenar ve Hipotenar Bölge Rekonstrüksiyonunda Kullanımı (sözlü bildiri). Ç Ünal, EK Yaşar, M Hasdemir, H Gerçek, GG Eren. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14- 17 Eylül, 2011.

  10. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Ekstraokuler Kas Hasarı (poster). M Hasdemir, EK Yaşar, Ç Ünal, Ö Altıntaş, H Ağır. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14- 17 Eylül, 2011.

  11. Propiltiourasil Kullanımı Sonrasında Oldukça Nadir Bir Komplikasyon, İki Taraflı Meme Nekrozu, Olgu Sunumu (poster). Ç Ünal, EK Yaşar, M Hasdemir, S Vatansever. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14-17 Eylül, 2011.

  12. Meme Küçültme ve Mastopeksi Yöntemlerinin Parsiyel Meme Rekonstrüksiyonunda Kullanımı(panel sunusu). Ç Ünal. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Çeşme, 14- 17 Ekim, 2011.

  13. Sık Kullanılan Pediküllü Perforatör Fleplerde Diseksiyon Tekniği (Deneyim aktarım sınıfı). Ç Ünal. 33. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. Çeşme, 14- 17 Ekim,2011.

  14. Ekstremitenin ağır yaralanmalarında bilgisayarlı tomografi anjiografi ve anjiografinin bölgesel flep, alıcı damar ve anastomoz seviyesinin belirlenmesindeki rolü (sözlü bildiri). Ç Ünal, H Gerçek, T Sarisoy, Ş Yazar, L Buluç, H Ağır. 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15- 19 Eylül, 2010.

  15. Omentum Flebinin radyonekroza uğramış gluteal bölgenin rekonstrüksiyonunda kullanımı- olgu sunumu (poster).Ç Ünal, G Eren, H Gerçek, A Alponat, A Şarlak. 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15- 19 Eylül 2010.

  16. Gastroknemius medial başı kas flebinin farklı bir uygulaması ile uyluk posterioru ve bölgenin onarımı (poster). Ç Ünal, G Eren, M Hasdemir, H Ağır. 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15- 19 Eylül, 2010.

  17. Primer palatoplasti sonrası havayolu obstrüksiyonuna sebep olan dil ödemi: Olgu Sunumu (poster). Ç Ünal, E Işıl, S Vatansever, D Özdamar. 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,Trabzon, 15- 19 Eylül, 2010.

  18. DİEP Fleple Meme Rekonstrüksiyonunda Şekillendirme (panel sunusu). Ç Ünal. 32. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Trabzon, 15-19 Eylül, 2010.

  19. DİEP Fleple Meme Rekonstrüksiyonu (panel sunusu).Ç Ünal. Kuzey Kıbrıs 8. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Kıbrıs,14-18 Temmuz, 2010.

  20. Yanıkta Güncel Yaklaşımlar (panel sunusu). Ç Ünal. İstanbul Cerrahi Derneği Derneği Toplantısı, İstanbul, 8 Mayıs 2010.

  21. İmplantlarla Meme Rekonstrüksiyonu (panel sunusu). Ç Ünal. İstanbul Meme Kanseri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul, 15-17 Nisan 2010

  22. Pediküllü Perforatör Fleplerle Kısmi Meme Rekonstrüksiyonu (panel sunusu). Ç Ünal. 1. Mastektomi Sonrası Meme Onarımı Kursu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 25- 26 Mart 2010.

  23. Ulnar arterin distal perforatörleriyle el bileği ve avuç içi rekonstrüksiyonu (sözlü bildiri). Ç Ünal, J Özdemir, E K Yaşar. 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17- 19 Aralık, 2009.

  24. Ekstremitenin Ezilme Tipi Yaralanmalarında Anjiografik Bilgisayarlı Tomografi ve Anjiografinin Bölgesel Flep Ve Alıcı Damar Seçimindeki Rolü (sözlü bildiri). Ç Ünal, H Gerçek, T Sarısoy, S Yazar H Ağır L Buluç. 4. UlusalRekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17- 19 Aralık, 2009.

  25. Mastektomi Fleplerinin Nekrozuna Bağlı Ekspoze Olan Doku Genişleticinin Lateral Interkostal Arter Perforatör Flebiyle Onarımı (sözlü bildiri). Ç Ünal, J Özdemir, M Hasdemir. 4.Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17- 19 Aralık, 2009.

  26. Pedikülü Perforatör Fleplerle Aksilla Ve Meme Rekonstrüksiyonu (sözlü bildiri). Ç Ünal, H Gerçek, E K Yaşar. 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, 17- 19 Aralık, 2009.

  27. Mastektomi sonrası flep nekrozuna bağlı ekspoze olan doku genişleticinin lateral interkostal arter perforatör flebiyle onarımı (poster). Ç Ünal, J Ozdemir, M Hasdemir. 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana 17- 21 Ekim, 2009.

  28. Halka açık mekanlarda spor aletlerinden kaynaklanan el yaralanmaları (poster). Ç Ünal, E Isıl, J Özdemir. 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana 17- 21 Ekim, 2009.

  29. Kutanöz malin periferik sinir kılıfı tümörü- nadir olgu (poster). Ç Ünal, E Yücel, K Yıldız. 31. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana 17- 21 Ekim, 2009.

  30. Yanık Şoku Fizyopatolojisi ve Tedavisi (panel sunusu). Ç Ünal. Yanık tedavisinde Temel Yaklaşımlar. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, 19 Aralık, 2008.

  31. İskiyal bölge rekonstrüksiyonunda inferior gluteal arter ve inferior gluteal arterin inen dalına dayalı perforatör fleplerin kullanımı (sözlü bildiri). Ç Ünal, E Yücel, H Ağır. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15 – 19 Ekim,2008.

  32. Sakral ve perianal yerleşimli hidradenitis supurativanın cerrahi tedavisinde perforatör flep kullanımı (sözlü bildiri). Ç Ünal, O Yirmibeşoğlu, C Şen, T İşken. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya,15-19 Ekim, 2008.

  33. Sigara dumanının lökosit- endotel ilişkisi üzerine olan etkisinin “window chamber” ile in vivo olarak gösterilmesi ve pentoksifilinin endotel hasarına etkisinin değerlendirilmesi (e bildiri). Ç Ünal, C Şen, E Işıl. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15- 19 Ekim, 2008.

  34. Çift taraflı mediyal sirkumfleks femoral arter perforatör flebinin yaygın inguinal ve perineal hidradenitis supurativa rekonstrüksiyonunda kullanımı (poster) Ç Ünal, O Yirmibeşoğlu, E Işıl, Ş Alagöz. 30. Ulusal Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.

  35. Aksiller hidradenitis supurativanın cerrahi tedavisinde paraskapular flep kullanımı (poster). Ç Ünal, O Yirmibeşoğlu, J Özdemir, H Ağır. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.

  36. Latissimus dorsi muskulokutan serbest flebinin deri adasının postoperatif 1. senede kontraktür açmada perforatör flep olarak kullanılması (poster). Ç Ünal,C Şen, M Onyedi. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.

  37. Perforatör fleplerin venöz konjesyonunda kutanöz venlerin kullanımı (poster). Ç Ünal, E Yücel, H Ağır. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.

  38. Ulnar sinir yerleşimli nörotekoma– olgu sunumu (poster). Ç Ünal, J Özdemir, Ş Alagöz, C Erçin. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim, 2008.

  39. Dondurucuda saklanmış ampute parmağın başarılı replantasyonu (poster) MŞ Alagöz, E Işıl, Ç Ünal, T İşken. 30. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15 – 19 Ekim, 2008.

  40. Geniş yayılımlı skuamöz hücreli kanser olgusunun skarlı alın flebiyle onarımı (poster). MŞ Alagöz, E Yücel, Ç Ünal, H İzmirli, M Onyedi, H Ağır. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15- 19 Ekim, 2008.

  41. Parsiyel kulak amputasyonunda tek aşamalı tedavi: Olgu sunumu (poster). MŞ Alagöz, T İşken, Ç Ünal, E Yücel. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,15- 19 Ekim 2008, Antalya.

  42. Ayak bölgesi rekonstrüksiyonunda epiteli alınmış radial önkol flebinin kullanımı. (poster) MŞ Alagöz, Ç Ünal, T İşken, E Yücel, H İzmirli, M Onyedi. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, 15- 19 Ekim 2008, Antalya.

  43. Maytap patlaması sonrası Oluşan izole derin tendon rüptürü (poster). MŞ Alagöz, E Yücel, Ç Ünal, H Ağır, H İzmirli. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, 15- 19 Ekim 2008.

  44. Sakral ve Perianal Yerleşimli Hidradenitis Supurativa Tedavisinde Perforatör Flep Kullanımı (poster). O Yirmibeşoğlu, Ç Ünal, C Şen, T İşken. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 38- 31 Mayıs, 2008.

  45. Gluteal Bölgede Yerleşimli Hidradenitis Supurativa Vakalarında Perforatör Flep Kullanımı (sözlü bildiri).Ç Ünal, O. Yirmibeşoğlu, C Şen, T İşken. 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım 2007.

  46. Perforatör Fleplerin Venöz Konjesyonunda Kutanöz Venlerin Kullanımı (Poster). Ç Ünal, E Yücel, H Ağır, C Şen . 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım, 2007.

  47. Aksiller Hidradenitis Supurativanın Cerrahi Tedavisinde Paraskapular Flep Kullanımı (Poster). Ç Ünal, O Yirmibeşoğlu, J Özdemir. 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım, 2007.

  48. Latissimus-Dorsi Muskulokutan Serbest Flebinin Deri Adasının Postoperatif 1. Senede Kontraktür Açmada Perforatör Flep Olarak Kullanılması (Poster). Ç Ünal,M Onyedi, C Şen. 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım 2007.

  49. Medial Sirkumfleks Femoral Arter Perforatör Flebinin İnguinal Ve Perineal Bölge Rekonstrüksiyonunda Çift Taraflı Kullanımı (Poster). Ç Ünal , O Yirmibeşoğlu, E Işıl. 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım 2007.

  50. 5’li Z Plastideki İlerletme Flebinin Perforatör Flep Olarak Planlanması (Poster). Ç. Ünal, C Şen. 3. Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26- 28 Kasım 2007.

  51. İskemi reperfüzyon hasarında lökosit- endotel ilişkisinin “dorsal window chamber” ile in vivo olarak gösterilmesi ve pentoksifilinin reperfüzyon hasarına olan etkisinin değerlendirilmesi (sözlü bildiri). Ç Ünal, C Şen, D İşcen. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi (Uzman DeneyselÇalışma Yarışma Bildirisi, 2. lik ödülü almıştır),Ankara, 20- 24 Eylül, 2006.

  52. Çift Pivot Noktalı 2. Dorsal Metakarpal Arter Flebi Deneyimlerimiz (sözlü bildiri). C Şen, Ç Ünal, Ş Alagöz, H Ağır. 28.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara, 20- 24 Eylül,2006.

  53. Yarık Dudak ve Damakla Birlikte Damakta yerleşimli Bir Teratom Olgusu. (sözlü bildiri). T Isken, Ç Ünal, A. Gunlemez, C Sen, M Onyedi, E Isil, H Izmirli, E.Yucel. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 20- 24 Eylül,2006.

  54. Kronik Mantar Enfeksiyonu Zemininde Gelişen Yassı Epitel Hücreli Karsinom- Olgu Sunumu (poster). Ç Ünal, M. Onyedi, H. Ağır. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 20- 24 Eylül,2006.

  55. Distal Tabanlı Flepler Serbest Fleplere Bir Alternatif Olabilir mi? (sözlü bildiri) H Ağır, C Şen, Ç Ünal, M Onyedi, E Işıl, E Karadeniz. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara, 20- 24 Eylül, 2006.

  56. Pentoksifilinin reperfüzyon hasarında lökosit-endotel ilişkisine olan etkisi (sözlü bildiri). Ç Ünal, C Şen, D İşcen. 3. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi (1. lik ödülü almıştır). Ankara, 18- 20 Kasım, 2005.

  57. Yanık Ünitesi Olmayan Plastik Cerrahi Kliniklerinde Yanık tedavisi (sözlü bildiri) H Ağır, Ç Ünal, C Şen, D İşcen. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. Ankara, 21-25 Eylül, 2004.

  58. Alt Ekstremite Yaralanmalarına Yaklaşım Prensiplerimiz ve Onarım tercihlerimiz. (sözlübildiri). H Ağır, Ç Ünal, C Şen, S Dinar, D Çek. 26.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiKongresi, Ankara, 21 25 Eylül 2004.

  59. Bir Behçet hastasında rinoplasti sonrası cilt ülserasyonları (poster) C Sen, T İşken, Ç Ünal, D Çek. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu- Estetik Cerrahide Destekleyici Girişimler. Bolu, 20- 23 Mart, 2003.

  60. Plastik Cerrahinin Deprem Sonrasındaki Rolü (sözlübildiri) D Çek, Ç Ünal, T Tiryaki, C Şen. 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Ankara, 2002.

  61. Fibrin Enjeksiyonu ile Hemanjiomlarda Erken İnvolusyonun Başlatılması (sözlü bildiri). D Çek, Ç Ünal. 24. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, Ankara, 18- 20 Ekim, 2002.

  62. Kutis Laksalı bir hastada yüz rekonstrüksiyonu (poster). Ç Ünal, H Ağır, T İşken, D Çek. 23. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi İstanbul, 27- 30 Eylül, 2001.