Yaşlı boyun nasıl görünür?

Çene ve boyun arasındaki keskin açı kaybolmuştur. Kilo alımı varsa çene altında yağbirikmesi vardır. Kişi öne eğildiğinde yanaklar boyna doğru, boyun derisi de öne doğru sarkar. Deri yaşlanmasına bağlı kırııklar olabilir. Platisma denen boyun kasının sarkmasına bağlı boynun orta kısmında bir deri gevşekliği olur.

Boyun estetiğinde hangi dokulara müdahale edilir?

  • Deri
  • Boyun kasları
  • Yağ dokusu
  • Submandibular tükrük bezi

Boyun estetiğinde ne tip cerrahi yöntemler uygulanır?

Genç, deri sarkması olmayan, yağlanma artışı olan kişilerde; lazer liposuction, liposuction veya vazer iyi sonuçlar verir.

Deri sarkması minimal, boyun kası gevşemesi olan yağlı boyunlarda; lazer lioposuctiona çene altından küçük bir kesiyle girilerek platsimaplasti (boyun kası germe) eklenebilir. Lazer liposuction derinin sıkılaşmasına da yardımcı olur.

Belirgin deri sarkması ve boyun kası gevşemesi olan kişilerde; klasik yüz germeye boyun germe eklenir, yine çene altından platismaplasti yapılabilir.