Yüz gençleştirmede hedeflenen nedir?

Yüz gençleştirme girişimleri, yaşlandıkça derideki elastikiyet kaybı ve deri altındaki yumuşak dokularının yer çekimi etkisiyle sarkmasına yönelik yapılan işlemlerden oluşur. Aslında ilk bakışta problem “kırışıklar” gibi görünse de, altta yatan derideki kollajen tabakası incelmesine bağlı derinin kalitesinin bozulması ve incelmesi ve deri altında yüzün gençlikteki dolgunluğunu veren yumuşak dokuların yer çekimi yönünde sarkmasıdır.

Bu nedenle, hastanın iyi muayenesi ve sorunlara yönelik doğru tedavilerin yapılması gerekir.

Genç ve Yaşlı Yüzün Karşılaştırması

Yukarıdan aşağı doğru gidilecek olursa;

 • Kaş kenarları aşağı düşer
 • Üst göz kapakları sarkar, kirpiklerin üzerine düşmeye başlar, yorgun görünüme neden olur
 • Şakaklarda deri altı yumuşak dokuda incelme
 • Alt göz kapağı- yanak arası mesafe artar, torbalanmalar ve mor görünüm olabilir
 • Yanak- dudak arası olukta derinleşme olur
 • Yanak boyun birleşim yerinde sarkmalar görülür
 • Boyun- yüz arasındaki 90 derecelik açı, yaşlanma ve kilo almayla artar
 • Kulak memeleri sarkar
 • Üst dudakta, alında , kaş arasında ve göz kenarlarında kırışıklıklar oluşur
 • Tüm yüz derisinde incelme ve buna bağlı kırışık artışı görülür

Yüz estetiğinde kullanılan cerrahi yöntemler

Anatomik olarak yüz ve boyun bölgesi üst yüz, orta yüz ve alt yüz ve boyun olarak üçe ayrılabilir.

Yüzün üst 1/3’ünü alın, kaşlar ve üst göz kapakları oluşturur. Üst yüz gençleştirmesinde kullanılan cerrahi yötemler arasında blefaroplasti (göz kapağı ameliyatı), endoskopik veya açık alın germe ameliyatları, kaş kaldırma, şakak germe sayılabilir.

Orta yüz bölgesini yanaklar, elmacık kemikleri, alt göz kapakları, üst dudaklar oluşturur. Orta yüz gençleştirmede hedeflenen yerçekiminin etkisiyle aşağıya doğru sarkmış ve yanakla burun arasında derin bir oluk oluşturmuş olan cilt altı yağ dokusunun eski anatomik pozisyonuna kavuşturulmasıdır. Bunun sağlanmasıyla gözlerin altında oluşmuş olan yorgun ifade ve göz yaşı oluğu görüntüsü de kaybolur. Orta yüz gençleştirmede yapılacak olan cerrahi müdahaleler orta yüz asma, alt göz kapağı blefaroplatisi, yağ enjeksiyonları ve dolgular sayılabilir.

Alt yüz ve boyun bölgesini ise alt dudak, çene ve boyun oluşturur. Yaş aldıkça, yanaklar aşağıya doğru sarkar (Marionette çizgileri), çene kenarları kaybolur, yüzün ovali bozulur ve oval şekilli olan yüz artık dört köşe bir şekil alır. Boyundaki kaslar gevşediği için üzerindeki deri sarkar ve boyunla yüz arasındaki 90 derecelik açı genişler. Alt yüz gençleştirmede amaç, sarkmış olan orta yüzün yukarı asılmasıyla yanakların aşağı doğru sarkmasını engellemek, boyun ve yüz germe ile de Marionette çizgilerini giderip boyundaki deri bolluğunu gidermektir. Cerrahi olarak boyun germe (deri ve boyun kasına yönelik girişimleri içerir), liposuction, orta yüz germe ile yanak dudak arası çizgilenmenin giderilmesi yapılabilecek işlemler arasındadır. Çene ucu geride olan hastalarda boyun derisi bolluğu çene ucu implantıyla da giderilebilir.

 

Yüz yaşlanmasında deri kadar alttaki kaslar, ligamentler hatta kemik bile rol oynar. Bu nedenle, her kişi bireysel olarak değerlendirilir. Her bireyin ihtiyacına uygun olacak şekilde deriye, kaslara ve kemiğe yönelik kombine girişimler tercih edilebilir. Bu işlemler şunlardır:

Deri kalitesini artıcı girişimler

 • Kimyasal peeling (soyma)
 • Dermaroller
 • Prp
 • Karbondioksit ve fraksiyone lazer uygulamaları

Volümü geri kazandıran girişimler

Yanak, şakak bölgesi, çene ucu gibi bölgelerde, yaşlanmayla küçülen yağ yastıkçıklarının volümünün geri kazandırılması hedeflenir.

Yüz ve boyun germe işlemleri

Tam yüz germe, endoskopik yüz germe, mini yüz germe, boyun germe, kaş ve şakak bölgesine yönelik germe işlemlerinde sadece deriye değil altta yatan ligamentler, kaslar ve yağ yastıklarına da müdahale edilerek yüz ve boynun eski formu kazandırılmaya çalışılır.

Sıkılaştırıcı İşlemler

Ulthera, lazer liposuction gibi uygulamalar deri altını ısıtarak kollajen liflerin kontraksiyonuna, dolayısıyla da derinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Cerrahiyle kombine edilerek ve tek başına uygulanabilirler.