Meme Dikleştirme

alt-meme-diklestirmeMeme dikleştirme meme volumü yeterli olan ancak doğumlarla veya kilo alıp vermeyle içi boşalmış ve sarkmış görünümlü memelerin toparlanma ameliyatıdır.

Bazı olgularda memenin göğüs kafesinin üst kısmında kalan kısmı çok boşalmıştır, bu nedenle protezle beraber dikleştirme yapmak daha uygun olur.

Bazı hastalarda ise meme dokusu fazlalılığı vardır ve meme glandının da bir kısmını almak gerekebilir.

Çok hafif sarkması olan hastalarda ise meme derisinin elastikiyeti ve volume yeterlidir, sadece meme başı meme altı oluğunun biraz aşağısına inmiştir.

Meme dikleştirme ameliyatlarında amaç; hem gevşemiş olan cildi,  hem de meme dokusunu toparlamaktır. Meme dokusu anatomik olarak köprücük kemiğinden meme altı oluğuna, ön koltuk altı çizgisinden orta hatta kadar uzanır.  Meme başı ile areolanın yukarısında kalan meme dokusu eğer yeterli hacme sahipse ve meme başı ile areola meme altı oluğunun izdüşümünün altında kalacak kadar yer değiştirmişse, protez kullanmadan meme dikleştirilebilir.

Ancak bazı kişilerde meme başı ve areolanın üst tarafında kalan meme dokusunun hacmi yetersizdir. Memenin üst tarafı özellikle emzirme döneminden sonra boşalabilir. Meme başı ve areola aşağıya doğru pek sarkmaz ancak meme glandı sarkmıştır, dolayısıyla, meme hacminin büyük kısmı memenin alt tarafındadır.  Bu kişilerde, dekolte kısmının oluşturulabilmesi protezle çok daha iyi sağlanabilir. Bu nedenle dikleştirme protezle kombine edilir. Böylece dikleştirme sırasında meme büyütme de yapılmış olur.

  • Doğumlar sonrası memelerinin içi boşalan ve sarkan hastalar
  • Kilo alıp vermeye bağlı deri elastikiyetinin kaybolduğu hastalar
  • “Tubuler meme” olarak tarif edilen, meme başı ve areolası meme altı oluğunun çok aşağısında ve fazla büyük olan hastalar
  • Meme başı ve areolası meme altı oluğunun minimal altında olan çok hafif sarkmalar

Sadece meme başı ve areolanın yukarı taşınması gereken, meme volumü yeterli hastalarda, areola çevresinde dairesel bir iz bırakacak bir teknik uygulanabilir.

Memenin göğüs kafesinin üst kısmına gelen (dekoltede görünen) kısmında boşalma fazla olmuşsa protezle kombine edilmiş dikleştirme uygulanabilir. Bu ameliyatta sadece areola çevresinde iz kalabileceği gibi, derisi çok sarkmış hastalarda areolanın alt kısmından meme altı oluğuna doğru uzunlamasına bir iz de eklenebilir.

Meme volumü yeterli fakat sarkmış hastalarda ise areola çevresinde ve areolanın alt tarafından meme altı oluğuna doğru uzunlamasına bir iz olur.

Evet, var.

  1. Aspirin, kansulandırıcılar (Kardiyoloğa danışarak, kesilmesinde sakınca yoksa, ameliyattan 10 gün once kesilmelidir)
  2. Voltaren, apranax, vermidon gibi antienflamatuarlar
  3. Ginseng, ginko bloba, co enzim Q gibi bazı bitkisel tabletler
  4. Yeşil çay, keten tohumu
  5. Tüm zayıflama hapları

Bu maddeler kanamaya neden olarak ameliyat sonrası komplikasyonları artırabilir.

Dikleştirme ameliyatlarında süt kanallarına hemen hiç bir vakada müdahale edilmez, hamilelik sonrası süt verme ve emzirme hiç ameliyat olmamış kadınlarla aynıdır. Meme volumü fazlalığı olan ve dikleştirme gereken olgularda ise süt kanallarının çok az bir miktarının çıkarılması gerekebilir, hemen hiç bir vakada süt verme etkilenmez.

Meme küçültme ameliyatından sonra görülen hissiyat azalması veya değişikliği bu hastalarda çok daha düşük orandadır. Ameliyattan bir kaç ay sonra eski haline çok yakın bir seviyeye kavuşur.

Memenin yeterince dikleşmemesi, meme başı asimetrileri, yara izlerinin belirginliği gibi sorunlar görülebilir. Özenli cerrahi planlamayla bunlar önlenebilir, bazı olgularda ikincil cerrahi girişimler gerekebilir.

Memeye protez uygulamasıyla beraber dikleştirme yapılan hastalarda tıpkı meme büyütme hastalarında olabileceği gibi kapsül kontraktürleri görüleblir (lütfen “meme büyütme ameliyatları/ meme büyütme ameliyatlarında ne gibi sorunlar olabilir?” alt başlığına bakınız).